ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΑΕ
HELLENIC   MECHANICAL   TECHNOLOGIES  SA

EMT  AE
28η Πάροδος    330 52  Γαλαξείδι Φωκίδας
Τηλέφωνο: 2265042067   Φαξ: 2265042068   email: info@e-m-t.eu

ΕΜΤ  SA
28 Parodos   GR–330 52   Galaxidi,  Fokida, Greece
    Tel:(+30) 2265042067   Fax:(+30) 2265042068   email: info@e-m-t.eu

  ΑΦΜ   999918823    •    VAT  EL999918823


Οικονομικά στοιχεία

Under construction